Јavni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u Аutonomnoj pokrajini Vojvodini za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Јavni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u Аutonomnoj pokrajini Vojvodini za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije

I Uvod
Bespovratna finansijska sredstva se dodeljuju na osnovu Javnog konkursa (u daljem tekstu: konkurs). Tekst konkursa objavljuje se u „Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine” i na zvaničnoj internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (http://www.region.vojvodina.gov.rs/), kao i skraćeno u jednom od dnevnih glasila koja se distribuiraju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. Finansijska sredstva za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu za 2021. godinu (u daljem tekstu: Pokrajinski sekretarijat)

II Pravo učešća na Konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva
Pravo učešća na konkursu imaju jedinice lokalne samouprave (opštine/gradovi) sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine.

III Namena dodeljenih sredstava
Bespovratna sredstva, mogu se koristiti za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije u oblasti:
1. Unapređenja i revitalizacije lokalne poslovne infrastrukture
2. Unapređenja i revitalizacije lokalne komunalne infrastrukture
3. Razvoja i modernizacije lokalne društvene infrastrukture

IV Ciljevi sufinansiranja
Bespovratna finansijska sredstva dodeljuju se u cilju podrške procesu realizacije razvojnih prioriteta u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja i koordinaciji svih nivoa vlasti u jačanju institucionalnog okvira za društveno-ekonomski razvoj jedinica lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine.

V Uslovi konkursa
• Ukupan budžet za dodelu sredstava po konkursu je 30.000.000,00 dinara

• Pokrajinski sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva za sufinansiranje pojedinačnih prijava u iznosu do maksimalno 85% vrednosti izrade projekta.

• Maksimalni iznos sredstava po jednoj prijavi iznosiće:
– najviše do 1.000.000,00 dinara za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije koja mora biti dovoljna za ishodovanje svih potrebnih odobrenja i dozvola za potrebe izvođenja radova (projektna dokumentacija mora sadržati predmer i predračun radova).

• Namena finansiranja se određuje za:
Izradu tehničke dokumentacije za unapređenje i revitalizaciju poslovne infrastrukture;
Izradu tehničke dokumentacije za unapređenje i revitalizaciju komunalne infrastrukture;
Izradu tehničke dokumentacije za projekte razvoja i modernizacije društvene infrastrukture;

• Jedinica lokalne samouprave može da konkuriše najviše sa 2 (dve) prijave po konkursu, različite po nameni i nivou razrade tehničke dokumentacije prema potrebama podnosioca prijave.

• Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objavljivanja konkursa.

• Rok za realizaciju ugovora je najkasnije do 31.12.2021. godine.

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu putem elektronske pošte na imejl adrese: olga.knezevic@vojvodina.gov.rs i region@vojvodina.gov.rs

Potrebnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE

Detaljnije