Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata savremenog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2021. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata savremenog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2021. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama (u daljem tekstu: Sekretarijat) će u 2021. godini finansirati – sufinansirati projekte savremenog stvaralaštva na teritoriji AP Vojvodine u sledećim oblastima:

1. VIZUELNA UMETNOST I MULTIMEDIJA (samostalne/kolektivne izložbe, kolonije, nagrade, rezidencijalni programi; manifestacije i festivali; gostovanja/međunarodna saradnja i projekti amaterskog stvaralaštva) u ukupnom iznosu od 8.000.000,00 dinara,

2. KNJIŽEVNO STVARALAŠTVO I IZDAVAŠTVO (objavljivanje do sada neobjavljenih publikacija nastalih na srpskom jeziku iz književnosti, umetnosti i društveno-humanističkih nauka u oblasti kulture; objavljivanje časopisa koji izlaze na srpskom jeziku u štampanoj ili elektronskoj formi iz književnosti, umetnosti i društveno-humanističkih nauka u oblasti kulture, kao i časopisa za decu; književne nagrade, festivali i manifestacije) u ukupnom iznosu od 15.000.000,00 dinara,

3. SCENSKO STVARALAŠTVO (produkcija i interpretacija pozorišnih predstava, manifestacije i festivali od pokrajinskog značaja, operske predstave, operete, baletske predstave-umetnička igra, nagrade, gostovanja/međunarodna saradnja; projekti amaterskog stvaralaštva) u ukupnom iznosu od 15.000.000,00 dinara,

4. MUZIČKO STVARALAŠTVO (muzičko stvaralaštvo – komponovanje muzičkog dela; muzičko izdavaštvo – partiture i produkcija autorskog materijala (CD i DVD); festivali i manifestacije, takmičenja u oblasti muzike, nagrade, gostovanja/međunarodna saradnja, projekti amaterskog stvaralaštva) u ukupnom iznosu od 15.000.000,00 dinara.

PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na Konkursu imaju subjekti u kulturi, u smislu člana 21. i 73. Zakona o kulturi, sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine i to:

1. VIZUELNA UMETNOST I MULTIMEDIJA:

• ustanove kulture čiji osnivač nije AP Vojvodina i
• udruženja u kulturi.

2. KNJIŽEVNO STVARALAŠTVO I IZDAVAŠTVO:

• ustanove kulture čiji osnivač nije AP Vojvodina,
• privredna društva i preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti u kulturi,
• udruženja u kulturi.

3. SCENSKO STVARALAŠTVO:

• javna nefinansijska preduzeća i organizacije,
• ustanove kulture čiji osnivač nije AP Vojvodina,
• udruženja u kulturi.

4. MUZIČKO STVARALAŠTVO:

• privredna društva i preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti u kulturi,
• ustanove kulture čiji osnivač nije AP Vojvodina,
• udruženja u kulturi.
Izuzetno, pravo učešća imaju i podnosioci prijava čije je sedište van teritorije AP Vojvodine, a koji svojim umetničkim kvalitetom i značajem doprinose obogaćivanju kulture i promociji kulturnih sadržaja u AP Vojvodini.

PRIJAVLJIVANJE

Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu i to:
– za oblasti VIZUELNA UMETNOST I MULTIMEDIJA, SCENSKO STVARALAŠTVO I MUZIČKO STVARALAŠTVO:
* Prijava za finansiranje – sufinansiranje projekata savremenog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2021. godini. Obavezno zaokružiti za koju od navedenih oblasti se konkuriše.

– za oblast KNJIŽEVNO STVARALAŠTVO I IZDAVAŠTVO:
* Prijava za finansiranje – sufinansiranje projekata savremenog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2021. godini – za objavljivanje časopisa na srpskom jeziku
* Prijava za finansiranje – sufinansiranje projekata savremenog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2021. godini – za objavljivanje do sada neobjavljenih publikacija na srpskom jeziku
* Prijava za finansiranje – sufinansiranje projekata savremenog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2021. godini – za književne nagrade, manifestacije i festivale.
Obrasci prijava mogu se preuzeti na internet stranici Sekretarijata www.kultura.vojvodina.gov.rs ili u prostorijama Sekretarijata.
Prijavni obrazac za svaku oblast sadrži obaveštenje o obaveznoj dokumentaciji za datu oblast. Pod potpunom prijavom podrazumeva se uredno popunjen i overen Prijavni obrazac sa svim pripadajućim prilozima.
Podnosilac može podneti najviše tri projektne prijave po oblasti.
Prijava i priložena dokumentacija se podnose u jednom primerku i ne vraćaju se podnosiocima prijava.
Prijave se podnose predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave (zgrada Pokrajinske vlade u Novom Sadu, u periodu od 9 do 14 časova) ili se upućuju poštom na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama
Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad
(Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata savremenog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2021. godini).

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik”, odnosno od 30. januara do 1. marta 2021. godine.

Rezultati Konkursa se objavljuju na internet stranici Sekretarijata www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Dodatne informacije se mogu dobiti u Sekretarijatu svakog radnog dana od 10.00 do 14.00 časova
Vizuelna umetnost i multimedija Mirjana Zečević 021/487 4507 mirjana.zecevic@vojvodina.gov.rs

Književno stvaralaštvo i izdavaštvo Bojana Begović 021/487 4437 bojana.begovic@vojvodina.gov.rs

Muzičko stvaralaštvo Nemanja Nešić 021/487 4560 nemanja.nesic@vojvodina.gov.rs

Scensko stvaralaštvo Natalija Josipović natalija.josipovic@vojvodina.gov.rs
Ljubomir Milanović 021/487 4264 ljubomir.milanovic@vojvodina.gov.rs

Detaljnije