Grantovi za jačanje lokalnih zajednica

Konkursi

VLADA ŠVAJCARSKE

Grantovi za jačanje lokalnih zajednica

Projekat Vlade Švajcarske “Za aktivno građansko društvo – ACT” objavljuje Poziv za dodelu grantova za jačanje lokalnih zajednica.

Ovaj Poziv je namenjen OGD i neformalnim grupama koje će uz aktivnu podršku i učešće građana kreirati inicijative i akcije usmerene na rešavanje nekog problema od javnog interesa u svojim lokalnim zajednicama.

Lokalna zajednica je pojam koji uključuje određeno područje – ulicu, blok zgrada, stambene jedinice, mesnu zajednicu ili opštinu kao najšire područje. Predlozi koji se podnose mogu se odnositi isključivo na manje zahteve u datoj lokalnoj zajednici uz mobilizaciju i uključivanje što većeg broja građana (npr. zagovaranje uređenje dečjeg igrališta, uklanjanje manjih divljih deponija, zagovaranje usvajanja određene odluke na nivou mesne zajednice, prenamena i sređivanje zajedničkih prostorija, obezbeđivanje pravne pomoći radi ostvarivanja zagarantovanih prava u zajednici, uređenje prilaza za lica sa invaliditetom i sl.)

OGD i neformalne grupe građana se pozivaju da podnesu predlog projekta i ukoliko budu izabrane postaće korisnici finansijske podrške za sprovođenje aktivnosti u lokalnim zajednicama, ali i posebno dizajniranog i prilagođenog programa razvoja kapaciteta i unapređenja veština i znanja da aktivno podstaknu angažovanje građana i artikulišu njihove interese u zajednici.
ACT projekat planira da kroz ovaj Poziv podrži do 5 organizacija. Iznos pojedinačne finansijske podrške je do 350.000,00 dinara.

Ko može da se prijavi?
Prijavu za grant za jačanje lokalnih zajednica mogu podneti OGD i neformalne grupe građana aktivne u ključnim pravcima delovanja:
• uključivanje i mobilizacija građana
• praćenje sprovođenja zakona i politika
• rodna ravnopravnost i povezane teme
• socijalna inkluzija i marginalizovane grupe
• decentralizacija
• ljudska i građanska prava
• zaštita životne sredine
• dobro upravljanje.

OGD sa sedištem u Srbiji moraju biti registrovane u skladu sa Zakonom o udruženjima ili Zakonom o fondacijama i zadužbinama.
Podnosioci prijava su OGD i neformalne grupe građana koje baštine vrednosti demokratičnosti, ljudskih prava, transparentnosti, inkluzije, rodne ravnopravnosti, nenasilja, otvorenosti i pristupačnosti.
Detaljne kriterijume za učešće, kao i druge informacije u vezi sa prijavom, mogu se pronaći u Smernicama za podnošenje predloga projekata za jačanje lokalnih zajednica, koje se nalaze u priloženom paketu dokumenata.

Kako se prijaviti?
U želji da olakšamo i pojednostavimo postupak podnošenja prijava, odlučili smo da ovaj proces sprovedemo elektronski.
Na internet stranici act.civicatalyst.org možete podneti prijavu za grant za jačanje lokalne zajednice.
U pisanom Uputstvu koje se nalazi u priloženom paketu dokumenata, kao i na gorenavedenoj internet stranici pronaći ćete sve najčešće nedoumice i njihova rešenja kada je u pitanju podnošenje prijave za grant za jačanje lokalne zajednice.

Rok za prijavu je 20. jul 2020. godine u 16 časova i 59 minuta.

Informativna sesija
U cilju prilagođavanja aktuelnoj situaciji, informativna sesija o pozivu u online formatu biće održana 26. juna 2020. godine u 10 časova, sa ciljem da se OGD približi ACT projekat i ovaj Poziv. Tokom informativne sesije svi učesnici će imati priliku da uživo postavljaju pitanja i dobiju odgovore od članova ACT tima. Ova sesija će biti snimljena i postavljena na naš sajt.
S obzirom na ograničen broj učesnika na informativnoj sesiji, molimo vas da prijavite svoje učešće popunjavanjem formulara na ovom linku.

Pitanja i odgovori
Dodatna pojašnjenja u vezi sa Pozivom i postupkom podnošenja prijava možete dobiti postavljanjem pitanja isključivo elektronskim putem na adresu info@act.org.rs najkasnije do petka, 10. jula 2020. godine do 16h sa naznakom “Poziv za dodelu grantova za jačanje lokalnih zajednica”. ACT Tim će odgovoriti na sva postavljena pitanja do 17. jula 2020. godine do 16h u okviru dokumenta Pitanja i odgovori, koji će se ažurirati svakog petka na ACT internet stranici.

Za sva dodatna tehnička pitanja koja se odnose na elektronsko podnošenje prijava pišite na support@civicatalyst.org

Detaljnije