Konkurs za dodelu sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2020. godini

Konkursi

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za dodelu sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2020. godini

U cilju povećanja pošumljenosti teritorije Republike Srbije Ministarstvo zaštite životne sredine raspisuje konkurs za dodelu sredstava Zelenog fonda Republike Srbije (u daljem tekstu: Zeleni fond), za pošumljavanje u 2020. godini, u skladu sa uslovima utvrđenim Uredbom o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovi i način raspodele sredstava, kriterijumi i merila za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, način praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i druga pitanja od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 25/18) i Pravilnikom o bližim uslovima za dodelu i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 31/18).

Sredstva Zelenog fonda dodeljuju se za nabavku sadnica i izvođenje radova za pošumljavanje zemljišta autohtonim vrstama drveća i žbunja, na zemljištu u javnoj svojini na teritoriji jedinica lokalne samouprave (gradovi i opštine), kao i gradskih opština.

Obrazac zahteva možete preuzeti ovde, a Kriterijum za ocenjivanje možete pogledati ovde.

Sve potrebne informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti elektronskom poštom na adresu: konkurs.posumljavanje[at]ekologija.gov.rs ili na telefone: 011/31-22-144 i 011/31-22-893.

Rok za podnošenje zahteva je zaključno sa 5. februarom 2020. godine.

Detaljnije