Javni poziv za IPARD meru M3 za preradu poljoprivrednih proizvoda

Konkursi

UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA

Javni poziv za IPARD meru M3 za preradu poljoprivrednih proizvoda

Uprava za agrarna plaćanja raspisala je Treći javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva.

Predmet ovog Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u vezi sa izgradnjom, kao i nabavkom nove opreme i mehanizacije. Obuhvaćeni su sektori mleka, mesa i voća i povrća, jaja i grožđa i zahtev za odobravanje projekta može se podneti samo u okviru jednog sektora za jednu ili više investicija.

Po ovom Javnom pozivu opredeljena su sredstva u iznosu od 5.412.941.299 dinara, a visina podsticaja je 50%, odnosno 60% prihvatljivih troškova za investicije u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama.

Minimalan iznos podsticaja koje korisnik može da ostvari u okviru svih sektora je 10.000 evra, dok je maksimalni podsticaj u okviru sektora voća i povrća, sektora mesa, jaja i grožđa milion evra, dok u sektoru mleka korisnici mogu da ostvare podsticaj i od dva miliona evra.

Rok za podnošenje zahteva je do 24.02.2020. godine.

Informacije o kompletnoj konsultantskoj usluzi na sprovođenju IPARD II M3 javnom pozivu možete pronaći na linku: http://subvencije.rs/ipard-subvencije/.
Kompletan tekst Javnog poziva i ostalu dokumentaciju, možete pogledati u nastavku teksta.

Detaljnije