Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu pokrajinskog priznanja u oblasti obrazovanja – Priznanje ,,ĐORĐE NATOŠEVIĆ“

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu pokrajinskog priznanja u oblasti obrazovanja – Priznanje ,,ĐORĐE NATOŠEVIĆ“

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice upućuje javni poziv svim zainteresovanim predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, vaspitačima u predškolskim ustanovama, nastavnicima u osnovnim i srednjim školama i pedagozima i psiholozima u ovim ustanovama sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, za izuzetne rezultate postignute u vaspitno-obrazovnom radu – Priznanje ,,ĐORĐE NATOŠEVIĆ“, koje se dodeljuje za rezultate postignute u 2018. godini.

Pravo predlaganja kandidata za dodelu pokrajinskog priznanja u oblasti obrazovanja imaju pravna i fizička lica.

Pravo na pokrajinsko priznanje ima fizičko ili pravno lice sa prebivalištem, odnosno sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Predlog se dostavlja u pisanoj formi sa obrazloženjem, podacima o kandidatu i rezultatima njegovog rada postignutim u 2018. godini.
Uz predlog, dostavlja se i odgovarajuća dokumentacija, koja se posle odlučivanja o dodeli pokrajinskog priznanja ne vraća predlagaču.

Odluku o dodeli pokrajinskog priznanja donosi Komisija za dodelu Pokrajinske nagrade i pokrajinskih priznanja.

Podnosioci predloga obavezno dostavljaju sledeću POTREBNU DOKUMENTACIJU:

1. Formular – predlog za dodelu pokrajinskog priznanja u oblasti obrazovanja – Priznanje ,,ĐORĐE NATOŠEVIĆ“, koje se dodeljuje za izuzetne rezultate postignute u vaspitno-obrazovnom radu – preuzima se sa sajta www.puma.vojvodina.gov.rs,
2. fotokopiju lične karte, odnosno očitanu ličnu kartu za kandidata koji je fizičko lice, odnosno izvod iz odgovarajućeg registra za pravno lice, kao dokaz da je kandidat sa prebivalištem, odnosno sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine,
3. fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju – PIB-u – za pravna lica,
4. dokaz o postignutim rezultatima u oblasti obrazovanja u 2018. godini,
5. profesionalnu biografiju i
6. fotokopije NAJZNAČAJNIJIH nagrada i priznanja.

Rok i način dostavljanja predloga: Javni Poziv za podnošenje predloga za dodelu pokrajinskog priznanja u oblasti obrazovanja – Priznanje ,,ĐORĐE NATOŠEVIĆ“ traje 30 dana, odnosno do 7. oktobra 2019. godine. Predlozi se dostavljaju poštom preporučeno sa naznakom „Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu pokrajinskog priznanja u oblasti obrazovanja – Priznanje ,,ĐORĐE NATOŠEVIĆ“, Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad.

Pokrajinsko priznanje u oblasti obrazovanja – ,,ĐORĐE NATOŠEVIĆ“, dodeljuje se 25. novembra 2019. godine.

Pokrajinsko priznanje dodeljuje se u vidu diplome i u novčanom neto iznosu od 100.000,00 dinara sa pripadajućim porezima i doprinosima.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, preko telefona 021/487-4035; 021/487-4330 ili putem elektronske pošte: vojin.jovancevic@vojvodina.gov.rs ili gorana.kukobat@vojvodina.gov.rs

Detaljnije