Sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

Sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

Pravo učešća na konkursu ima pravno lice čije je sedište na teritoriji APV pod uslovom da je partner na Projektu, i da nije direktni ili indirektni korisnik budžeta APV.

Maksimalni iznos po učesniku: 4.000.000,00 din

Rok za podnošenje prijava: 30.09.2019.

Kontakt: 021/487-47-26, 021/487-43-27, psf.konkursi@vojvodina.gov.rs

Detaljnije