Krediti za refinansiranje postojećih kredita kod banaka za privredna društva i preduzetnike po programu fonda

Konkursi

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

Krediti za refinansiranje postojećih kredita kod banaka za privredna društva i preduzetnike po programu fonda

Pravo na korišćenje sredstava Fonda, za refinansiranje postojećih kredita, imaće privredni subjekti razvrstani kao mikro, mala, srednja i velika pravna lica, registrovani u relevantom registru na području Republike Srbije.
Sredstva po ovoj kreditnoj liniji se mogu koristiti za kreditiranje privrednih subjekata koji se pretežno bave proizvodnom delatnošću i koji po poslednjem predatom bilansu kao i u momentu podnošenja zahteva za refinansiranje kredita upošljavaju minimum 50 radnika.

Kreditna sredstva će se odobravati sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, ukoliko je sredstvo obezbeđenja kredita garancija poslovne banke, a u ostalim slučajevima 3% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule.

Ukoliko privredni subjekt posluje u nerazvijenim i izrazito nerazvijenim područjima kamatna stopa je 1,4% ukoliko je instrument obezbeđenja garancija/avalirana menica poslovne banke, a u ostalim slučajevima 2,8% na godišnjem nivou. Rok otplate je do 5 godina u okviru koga je grejs period do 1 godine.

Detaljnije