Poziv za slanje predloga projekata – mali razvojni projekti

Konkursi

AMBASADA REPUBLIKE POLJSKE U BEOGRADU

Poziv za slanje predloga projekata – mali razvojni projekti

Obaveštavamo da Ambasada Republike Poljske u Beogradu oglašava poziv za slanje predloga projekata koji će biti realizovani u okviru tzv. malih razvojnih projekata (ranije poznatih kao Mali grantovi).

Ove godine je za realizaciju projekata u Srbiji odobreno 30 000 evra.

Rok za slanje predloga projekata je do 25. januara 2019. godine isključivo elektronskim putem na adrese: belgrad.amb.sekretariat@msz.gov.pl i karolina.janik@msz.gov.pl

Za finansiranje projekata mogu konkurisati:

• nevladine organizacije;
• ustanove od javnog značaja;
• javne ustanove na centralnom i lokalnom nivou;
• katoličke verske misije i lokalni centri drugih veroispovesti, kao i verski motivisane organizacije

Projekti treba da doprinesu poboljšanju uslova za razvoj i jačanje potencijala određene zajednice. Projekat treba nedvosmisleno da pokaže kakav će uticaj imati na korisnke (beneficijente), kao i da bude kompletno realizovan (uključujući i monitoring predstavnika Ambasade RP u Beogradu) do kraja kalendarske godine. Rezultati projekta treba da budu održivi i nakon završetka projekta. Svi projekti treba da doprinose realizaciji četiri tematska prioriteta navedena u Višegodišnjem programu razvojne saradnje 2016-2020, a to su: ljudski kapital, preduzetništvo i privatni sektor, održiva poljoprivreda i razvoj ruralnih područja, zaštita životne sredine.

1) ljudski kapital:
– poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite;
– inkluzivno obrazovanje i dostupnost visokog obrazovanja;
– građansko obrazovanje;
– socijalna integracija lica koja spadaju u ugrožene grupe;

2) preduzetništvo i privatni sektor:
– konkurentnost i inovativnost mikro i malih preduzeća;
– socijalno preduzetništvo;
– preduzetništvo, sa fokusom na žensko preduzetništvo i preduzetništvo mladih;
– obučavanje i stručno usavršavanje;

3) održivi razvoj poljoprivrede i seoskih područja:
– bezbednost prehrambenih proizvoda;
– jačanje kapaciteta i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje;
– pristup tržištu;
– upotreba modernih tehnologija u poljoprivredi;
– modernizacija lokalne infrastrukture;

4) zaštita životne sredine:
– obnovljivi izvori energije;
– energetska efikasnost;
– upravljanje vodnim resursima;
– upravljanje otpadom;
– sprečavanje posledica elementarnih nepogoda i katastrofa izazvanih ljudskim faktorom;
– promocija održivog razvoja;
– borba protiv klimatskih promena i njihovih posledica;
– zaštita prirodnih resursa;

Organizacije i institucije koje su zainteresovane da pošalju projekat ljubazno molimo da pripreme projekat na srpskom, poljskom ili engleskom jeziku na formularu koji je u prilogu i da popunjen formular proslede na adresu: belgrad.amb.sekretariat@msz.gov.pl i karolina.janik@msz.gov.pl

Za sva dodatna pitanja kontakt osobe su:
Karolina Janik
Savetnik
+381 11 20 65 305

Detaljnije