Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala u 2018. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala u 2018. godini

1. CILJ
Cilj dodele bespovratnih sredstava je razvoj turizma na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, podsticanjem lokalnih samouprava za poboljšanje i modernizaciju turističkih potencijala i unapređenje turističke ponude AP Vojvodine.

2. NAMENA SREDSTAVA
Sredstva su namenjena za podršku lokalnim samoupravama, sa teritorije AP Vojvodine za:

1. izradu planske i projektne dokumentacije (dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja, projektno-tehnička dokumentacija, studije i dokumenti po međunarodnim pravilima neophodni za projekte iz fondova EU i drugih stranih donatora i sl.) od značaja za unapređenje turističke ponude lokalne samouprave;

2. izradu i postavljanje turističke signalizacije;

3. a) uređenje građevinskog zemljišta i izgradnju /unapređenje postojeće komunalne infrastrukture kao osnove i neophodnog uslova za razvoj turističkih kapaciteta i sadržaja (izgradnja pristupnih saobraćajnica i parking prostora, elektro-energetska infrastruktura, sistemi za vodosnabdevanje i kanalisanje otpadnih voda sa uređajima za prečišćavanje otpadnih voda, hidrotehnički objekti u skladu sa propisima kojima se uređuje plovidba, telekomunikacijski sistemi i uređaji za merenje, sistemi za prikupljanje, sortiranje, odvoženje i preradu čvrstog otpada i dr);

b) rekonstrukciju, izgradnju i opremanje turističke infrastrukture i objekata od posebnog značaja za funkcionisanje i razvoj turizma ( vizitorski centri, turistički info centri, kulturno-istorijski spomenici, arheološki lokaliteti, muzeji, objekti nautičkog turizma, objekti cikloturizma, objekti za odmor i rekreaciju, lokacije na kojima se održavaju turističke manifestacije, bine, bazeni, kongresne dvorane, turistički kampovi, vidikovci, objekti uz prirodne atrakcije i dr.), kao i izgradnju, rekonstrukciju i opremanje objekata sa drugim turističkim namenama i sadržajima;

c) uređenje zemljišta namenjenog opštoj rekreaciji i nabavku prateće opreme (ski staze, pešačke staze, trim staze, biciklističke staze, trening staze, mobilijeri, uređenje obala reka i jezera, panoramski putevi, plovila i dr.);

d) unapređenje banjskog-zdravstvenog turizma primenom termomineralne vode i peloida u cilju unapređenja zdravstvenog turizma na teritoriji AP Vojvodine.

Sredstva opredeljena za ove namene mogu biti dodeljena za sve projekte koja se realizuju do 30.06.2019. godine.

Podnosilac prijave može podneti dve prijave na Konkurs.

3. PRAVO I USLOVI UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo učešća na Konkursu imaju lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine.
Uslovi za učešće na Javnom konkursu propisani su Pravilnikom o dodeli bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2018. godini (u daljem tekstu: Pravilnik).

4. VISINA UKUPNIH SREDSTAVA I IZNOS SREDSTAVA PREMA NAMENI
Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 28.000.000,00 dinara.
1) Za tačku 1. Namene Sredstava do 1.000.000,00 dinara
2) Za tačku 2. Namene Sredstava do 2.000.000,00 dinara
3) Za tačku 3. Namene Sredstava do 10.000.000,00 dinara

Pomenuti iznosi su sa uračunatim PDV-om.
Iznos odobrenih sredstava može biti manji od iznosa traženih sredstava.
Prihvatljivi troškovi realizovani prilikom sprovođenja projekta propisani su Pravilnikom.

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA, KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA I DONOŠENJE ODLUKE
Potrebna dokumentacija, kriterijumi za dodelu sredstava, donošenje odluke i druga pitanja od značaja za Javni konkurs propisani su Pravilnikom.

6. NAČIN I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVE
Prijavu s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte „KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANJE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA U 2018. GODINI”, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.
Rok za podnošenje prijave je 20.08. 2018. godine.

7. INFORMACIJE O PREUZIMANJU DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI
Tekst Konkursa, obrazac prijave i Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2018. godini mogu se preuzeti sa internet adrese: www.spriv.vojvodina.gov.rs

8. KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam putem telefona 021 4874-236 i 021 4874-669, od 10.00 do 14.00 časova.

Detaljnije