Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti

Konkursi

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u 2018. godini u jedinicama lokalne samouprave

Najvažnije informacije o Javnom pozivu:

  • Predmet javnog poziva je finansiranje projektata unapređenja energetske efikasnosti u jedinicama lokalne samouprave kojima se realizuju mere u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2018. godini („Službeni glasnik RS”, broj 25/18)
  • Ukupno bespovratna sredstva koja se dodeljuju u javnom pozivu iznose do 125 miliona dinara.
  • Pravo na podnošenje prijava imaju jedinice lokalne samouprave koje mogu prijaviti samo jedan projekat unapređenje energetske efikasnosti
  • Datum objavljivanja u dnevnom listu „Politika” 15. maj 2018. godine
  • Rok za podnošenje prijava: prijave treba da pristignu na pisarnicu Ministarstva rudarstva i energetike (Kralja Milana 36) i budu overene pečatom prijema do 04. jula 2018. godine do 15 sati.
  • Odluka o izboru biće objavljena na internet stranici Ministarstva,
    http:// www.mre.gov.rs/javni-pozivi.php
  • Za informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti na elektronsku adresu fondee@mre.gov.rs
  • Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet stranici Ministarstva,

Detaljnije