Javni poziv za podnosenje predloga za lokalne infrastrukturne projekte

Konkursi

EVROPSKI PROGRES

Javni poziv za podnosenje predloga za lokalne infrastrukturne projekte

Specifični cilj poziva: Unapređenje opštinske infrastrukture i dobrog upravljanja na lokalnom nivou

Prioritetne oblasti: Unapređenje infrastrukture u oblasti: edukacije, zdravstva, socijalnih usluga, zaštite životne sredine, upravljanja voda i otpada, kulture i sporta

Prihvatljivi projekti:
• Sva javna infrastruktura koja će doprineti boljim životnim uslovima (školama, bolnicama ili zdravstvenim ustanovama, vrtićima, vodovodnim sistemima, drugim javnim zgradama), isključujući lokalne puteve.
• Sva javna infrastruktura koja doprinosi zaštiti životne sredine, poboljšanju upravljanja čvrstim otpadom, prečišćavanju otpadnih voda, smanjenju zagađenja i poboljšanju energetske efikasnosti
• Sva javna infrastruktura koja doprinosi poboljšanju uslova života ugroženih grupa, posebno Roma, kroz nadogradnju i unapređenje postojeće socijalne i komunalne infrastrukture.
• Projekti koji se razmatraju za finansiranje od strane Kancelarije za upravljanje javnim investicijama ulaganjima su podobni

Prihvatljive Aktivnosti:
• Izgradanja, rekonstrukcija: objekata u oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalnih usluga, kulture i sporta
• Poboljšanje energetske efikasnosti: zamena stolarije, poboljšanje fasada, elektro instalacija i sistema grejanja
• Prilazna infrastruktura za osobe sa fizičkim invaliditetom
• Izgradnja i rekonstrukcija vodovodnih i kanalizacionih sistema
• Izgradnja i rekonstrukcija sistema za upravljanje čvrstim otpadom, objektima za reciklažu,sistema za otpadne vode (osim za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda)
• I drugo, u skladu sa prihvatljivim aktivnostima
• Nabavka opreme je takođe prihvatljiva aktivnost do max 30 % ukupne vrednosti granta

Ko može da aplicira: jedinice lokalne samouprave samostalno ili u partnerstvu

Napomena:
– JLS može da konkuriše samo sa jednim predlogom projekta bez obzira da li konkuriše kao vodeći aplikant ili partner
– Dokaz o vlasništvu kao i građevinsku dozvolu ( u skladu sa čl.135 Zakona o planiranju i izgradnji) ili drugo u skladu sa Zakonom ( čl. 144 i čl. 133)

Vrednost granta: min 50.000 eur – max 150.00 eur

Iznos granta: min 51% , max 85 %

Trajanje projekta: max 18 meseci

Rok za podnošenje koncepta projekta: 29.06.2018.g.

Detaljnije