Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na konkursu za jačanje kapaciteta za javno zastupanje

Konkursi

FONDACIJA ANA I VLADE DIVAC

Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na konkursu za jačanje kapaciteta za javno zastupanje

Konkurs se realizuje u okviru projekta: Jačanje rodne jednakosti i položaja samohranih roditelja na tržištu rada u Srbiji ref.br 2017/390-951, koji Fondacija Ana i Vlade Divac implementira u partnerstvu sa Centrom za dostojanstven rad. Projekat se realizuje od novembra 2017. godine do maja 2019. godine na teritoriji Republike Srbije, a uz finansijsku podršku Evropske unije u okviru programa Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR).

Program podrške je kreiran u cilju jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva da osmisle, razviju i sprovedu lokalne inicijative zagovaranja i utiču na svoje lokalne samouprave i ostale aktere u zajednici.

Opšti cilj konkursa je da doprinese poboljšanju socio-ekonomskih i radnih prava samohranih roditelja kroz jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za javno zastupanje.

Specifični cilj je razvijanje konkretnih i efektivnih lokalnih inicijativa javnog zastupanja usmerenih na kreiranje povoljnijeg okruženja za zapošljavanje i pristup tržištu rada samohranih roditelja kroz povezivanje javnog, civilnog i biznis sektora.

Prioriteti konkursa
1. Uspostavljanje međusektorske saradnje na lokalnom nivou u cilju kreiranja povoljnijeg okruženja za zapošljavanje samohranih roditelja
2. Predlozi za izmenu ili dopunu postojećih regultiva i praksi na lokalnom nivou,
3. Promocija i/ili implementacija postojećih propisa
4. Podrška lokalnim inicijativama zastupanja za uspostavljanje, razvijanje ili održivost usluga/mera namenjenih samohranim roditeljima, a koje bi olakšale pristup tržištu rada i/ili usklađivanju rada i roditeljstva
5. Uticaj na donosioce odluka za uspostavljanje ekonomski i lokacijski lako dostupnih usluga vođenja domaćinstva i brige oko dece
6. Stvaranje podsticajnog okruženja na lokalnom nivou za razvoj preduzetništva, socijalnog i ženskog preduzetništva kroz promociju primera dobre prakse

Program podrške obuhvata:
1. Treninge za podizanje kapaciteta organizacije
2. Finansijsku podršku za implementaciju inicijativa javnog zastupanja

Celokupno trajanje programa podrške je 12 meseci i uključuje program za podizanje kapaciteta organizacije i mentorsku i finansijsku podršku u iznosu do 2.500 EUR u dinarskoj protivvrednosti za implementaciju projekata.

Sve informacije o pravilima konkursa (kriterijumima, dozvoljenim aktivnostima i važnim datumima) kao i prijavne obrasce možete preuzeti OVDE.

Pitanja u vezi sa konkursom mogu se postaviti na konkurs@divac.com

Rok za prijavljivanje na konkurs je 7. maj 2018. godine do 16:00 h

Detaljnije