Objavljen Drugi javni poziv za prikupljanje predloga projekata u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija 2014 -2020

Konkursi

AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ REPUBLIKE HRVATSKE

Objavljen Drugi javni poziv za prikupljanje predloga projekata u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija 2014 -2020

Apr 02, 2018 – Jul 05, 2018

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske (Upravljačko telo Programa), objavilo je Drugi poziv za podnošenje predloga programa Interreg IPA prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija 2014-2020. Program poziva potencijalne podnosioce aplikacija da podnesu svoje projektne predloge putem Elektronskog monitoring sistema (eMS) do 5. jula 2018. godine u 12: 00 časova. Projektni predlozi se mogu podneti u okviru bilo koje od četiri prioritetne ose i svih specifičnih ciljeva.

Četiri prioritetne ose su:
• Poboljšanje kvaliteta javnih socijalnih i zdravstvenih usluga u programskoj oblasti;
• Zaštita životne sredine i biodiverziteta, poboljšanje sprečavanja rizika i promovisanje održive energije i energetske efikasnosti;
• Doprinos razvoju turizma i očuvanju kulturne i prirodne baštine; i
• Poboljšanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u programskoj oblasti.
• Opredeljeni iznos u okviru Drugog poziva iznosi 17 915 469,24 EUR, od čega 15 228 148,85 EUR predstavlja sufinansiranje EU, a 2 687 320,39 EUR predstavlja nacionalno sufinansiranje.

Više informacija možete naći ovde: http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/2nd-call-proposals/

Imajte na umu da će Upravljačko telo i zaposleni u Zajedničkom sekretarijatu organizovati 4 informativne sesije u Subotici, Sremskoj Mitrovici, Iloku i Našicama kako bi pružili detaljne informacije i praktične savete za pripremu i podnošenje prijava u okviru Drugog poziva za podnošenje predloga projekata.

Detaljnije