Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana/udruženjima žena za finansiranje projekta u oblasti ravnopravnosti polova

Konkursi

ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana/udruženjima žena za finansiranje projekta u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena pripadnica nacionalnih manjina na teritoriji AP Vojvodine

Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu iznose 2.500.000,00dinara.

Prijava na Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana/udruženjima žena za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena pripadnica nacionalnih manjina na teritoriji AP Vojvodine,podnosi se na propisanom obrascu.

Prijava na Konkurs iz stava 1. ovog člana podnosi se neposredno Zavodu za ravnopravnost polova lično ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu: Zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 6 sa naznakom „Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana/udruženjima žena za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polovasaciljemunapređenja položaja žena pripadnica nacionalnih manjina na teritoriji AP Vojvodine“.

Rok za podnošenje prijave je 22.02.2018. godine.

Odluku o dodeli sredstava doneće direktorka Zavoda u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za dodelu finansijkih sredstava za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena i ravnopravnosti polova u AP Vojvodini.

Detaljnije