Učešće u sufinansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u 2018. godini

Konkursi

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Učešće u sufinansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u 2018. godini

Rok za podnošenje prijava: 19.02.2018. godine.

Link: http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/informacija_i_zahtev_o_u_e__u_u_sufinansiranju_programa_ili_mera_aktivne_politike_zapo_ljavanja_u_2018._godini.cid42473?page=0