Podsticaj za unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja kroz razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi

Konkursi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Konkurs za raspodelu podsticaja za unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja kroz razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisuje Konkurs za raspodelu podsticaja za unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja kroz razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini (u daljem tekstu: Konkurs), utvrđenih Pravilnikom o podsticajima za unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja kroz razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 94/2017), u daljem tekstu: Pravilnik, koji se odnose na podršku projektima unapređenja na teme:

1) Utvrđivanje iznosa izgubljenog prihoda i dodatnih troškova u proizvodnji voća i povrća u periodu konverzije i u sertifikovanoj organskoj proizvodnji;

2) Unapređenje konkurentnosti domaćih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na tržištu analizom navika potrošača i ispitivanjem kvaliteta i bezbednosti;

3) Unapređenje transvera znanja radi dobijanja bezbednih i konkurentnih poljoprivrednih proizvoda;

4) Unapređenje tehnologije gajenja, konkurentnosti i ekonomičnosti proizvodnje jagodastih vrsta voćaka prmenom dobre poljoprivredne prakse;

5) Ekološki prihvatljiva proizvodnja povrća u zaštićenom prostoru;

6) Regionalna analiza i unapređenje ekonomičnosti na farmama za proizvodnju svinja.

Podnosilac može podneti jednu ili više prijava na Konkurs, posebno za svaku od tema iz stava 1. ovog člana.

Pravo na podnošenje prijave na ovaj Konkurs ima ustanova upisana u Registar naučnoistraživačkih organizacija, u skladu sa zakonom koji uređuje naučnoistraživačku delatnost i Pravilnikom.

Projekat može realizovati zajedno više ustanova iz stava 1. ovog člana, pri čemu je jedna ustanova vodeća i javlja se u ulozi nosioca projekta i potpisnika ugovora i ugovornih obaveza.

Pored svojih zaposlenih, ustanova iz stava 1. ovog člana na realizaciji projekta može angažovati i odgovarajuća stručna lica (u daljem tekstu: eksperte) izvan reda zaposlenih u ustanovi, kao i druga stručna pravna lica kao partnerske organizacije (u daljem tekstu: partnerske organizacije), u skladu sa Pravilnikom i ovim Konkursom.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa na zvaničnoj internet stranici uprave www.uap.gov.rs.

Detaljnije