Konkurs Regionalne kancelarije za saradnju mladih za finansiranje projekata

Konkursi

REGIONALNA KANCELARIJA ZA SARADNJU MLADIH

Konkurs Regionalne kancelarije za saradnju mladih za finansiranje projekata

Regionalna kancelarija za saradnju mladih objavila je 16. oktobra 2017. godine javni konkurs za podnošenje predloga projekata u oblasti promocije pomirenja u regionu zapadnog Balkana kroz jačanje omladinske mobilnosti, saradnje i aktivizma.

Navedeni konkurs čiji je ukupni fond 900.000 evra sastoji se od dve prioritetne oblasti:
• interkulturalni dijalog;
• aktivna participacija i socijalna inkluzija.

Rok za dostavljanje predloga projekta je 15. novembar 2017. godine.

Sve relevantne informacije o konkursu zainteresovani mogu pronaći na zvaničnom sajtu Regionalne kancelarije za saradnju mladih http://www.rycowb.org/?page_id=180

Link: http://www.rycowb.org/?page_id=180