Javni pozivi za dodelu podsticajnih sredstava Budžetskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Kanjiža

Konkursi

OPŠTINA KANJIŽA

Javni pozivi za dodelu podsticajnih sredstava Budžetskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Kanjiža u 2017. godini

1. FINANSIJSKA PODRŠKA VEŠTAČKOM OSEMENJAVANJU GOVEDA
USLOVI: Isto priplodno grlo može se osemenjavati najviše dva puta.
PODSTICAJ: najviše do 2.000 dinara po priplodnom grlu, u periodu od 16.11. 2016. do 15.11. 2017. godine, najmanje od 3.000, a najviše do 15.000 dinara po podnosiocu prijave.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 024/875-166 lokal 243.
Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 15.11.2017. godine.

2. KAMATNA PODRŠKA POLJOPRIVREDNIH KREDITA
USLOVI: plaćene anuitete u periodu od 16.11.2016. do 15.11.2017. godini
PODSTICAJ: u iznosu od 50% iznosa kamate, od minimalnog iznosa od 8.000,00 dinara do maksimalnog iznosa od 50.000,00 dinara po korisniku.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 024/874-236.
Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 15.11.2017. godine.

3. PODSTICAJI KUPOVINI OPREMA U VOĆARSTVU, VINOGRADARSTVU I POVRTARSTVU
USLOVI: proizvodnja i/ili prerada voća, grožđa i povrća;
PODSTICAJ: u visini 80% visine cene opreme, minimalan iznos sredstava od 30.000,00 dinara a maksimalni iznos od 300.000,00 dinara po korisniku.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 024/875-166 lokal 243.
Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 15.11.2017. godine.

4. PODRŠKA ORGANSKE PROIZVODNJE
USLOVI: registrovano kao organski proizvođač
PODSTICAJ: u visini od 100% iznosa troškova sertifikacije i kontrole, najmanje od 20.000, a najviše do 200.000 dinara po podnosiocu prijave.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 024/875-166 lokal 243 i 303.
Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 15.11.2017. godine.

5. PODRŠKA POPRAVKI ATARSKIH PUTEVA
USLOVI: nosioci aktivnog poljoprivrednog gazdinstva ili grupe poljoprivrednih proizvođača.
PODSTICAJ: u visini 100% cene goriva i eventualnih troškova kolčenja puteva, u minimalnom iznosu od 10.000,00 dinara do maksimalnog iznosa od 50.000,00 dinara po podnosiocu prijave.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 024/875-166 lokal 243.
Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 15.11.2017. godine.

6. SUBVENCIONISANJE TROŠKOVA PUTOVANJA NA SAJMOVE I IZLOŽBE
USLOVI: udruženje građana sa poljoprivrednom delatnošću i sa sedištem na teritoriji opštine Kanjiža
PODSTICAJ: u visini od 100% cene troškova putovanja, a najviše do 60.000 dinara po podnosiocu prijave.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 024/875-166 lokal 243 i 303.
Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 30.11.2017. godine.

7. SUFINANSIRANJE TROŠKOVA UKLANJANJA ŽIVOTINJSKIH LEŠEVA
USLOVI: fotokopija računa o troškovima transporta i tretmana leševa životinjskog porekla izdatog u periodu od 16.11.2016. do 15.11.2017. godine ili potvrda od izvršioca usluga o plaćenim troškovima
PODSTICAJ: u visini od 100% cene transporta i tretmana leša životinjskog porekla, minimalan iznos po korisniku ukupno za celu godinu je 7.000,00 din, a maksimalan iznos je 35.000,00 dinara. Podnosilac prijave može istu podneti više puta u toku 2017. godine.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 024/875-166 lokal 243 i 303.
Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 15.11.2017. godine.

8. PODRŠKA ZDRASTVENOJ KONTROLI PČELINJAKA
USLOVI: upisao u Registru pčelinje društvo – košnice
PODSTICAJ: za dijagnostički pregled protiv Američke kuge pčelinjih legla i meda u visini od 100% cene kontrola, a najviše do 4.000 dinara po podnosiocu prijave.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 024/875-166 lokal 243 i 303.
Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 15.11.2017. godine.

Detaljnije