Sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

Javni konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2017. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

Pravo učešća na Javnom konkursu ima pravno lice čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine pod uslovom da je ugovorna strana na Projektu, odnosno da je nosilac Projekta ili partner na Projektu i da nije direktni ili indirektni korisnik budžeta APV.

Rok za podnošenje Prijava počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja Javnog konkursa.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 26. maj 2017. godine.

Detaljnije