Sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

Konkursi
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE
Javni konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2016. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

Detaljnije