Javni pozivi Budžetskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Kanjiža

Konkursi

agricultureBUDŽETSKI FOND ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ OPŠTINE KANJIŽA

Javni poziv za podnošenje prijava za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova reproduktivnog materijala ( veštačko osemenjavanje ) u 2016. godini

Javni poziv za podnošenje prijava za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje dela kamata na poljoprivredne kredite koje dodeljuju poslovne banke i fondovi u 2016. godini

Javni poziv za podnošenje prijava za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje investicije u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u 2016. godini

Javni poziv za podnošenje prijava za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje premije osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja u 2016. godini

Javni poziv za podnošenje prijava za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje organske proizvodnje u poljoprivrednim gazdinstvima u 2016. godini

Javni poziv za podnošenje prijava za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje učešće na sajmovima, izložbama i studijskim putovanjima na temu poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2016. godini

Javni poziv za podnošenje prijava za dodelu bespovratnih sredstava za isplatu subvencija za finansiranje troškova neškodljivog uklanjanja leševa životinjskog porekla u 2016. godini

Javni poziv za podnošenje prijava za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje analiza meda u 2016. godini

Javni pozivi su otvoreni do utroška sredstava, a najkasnije do 15. novembra 2016. godine.

Detaljnije