Javni pozivi Budžetskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Kanjiža

BUDŽETSKI FOND ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ OPŠTINE KANJIŽA Javni poziv za podnošenje prijava za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova reproduktivnog materijala ( veštačko osemenjavanje ) u 2016. godini Javni poziv za podnošenje prijava za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje dela kamata na poljoprivredne kredite koje dodeljuju poslovne banke i fondovi u 2016. godini […]

Nastavi