Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture čiji su nosioci udruženj

Konkursi

Safe schoolMINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture čiji su nosioci udruženja i druge organizacije civilnog društva u 2016 godini

Pravo učešća na Konkursu imaju udruženja, zadužbine i fondacije, upisane u Registar APR-a.

Rok za podnošenje prijava je 28. mart 2016. godine.

Detaljnije