Javni konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA Javni konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora: 1. Javni konkurs za razvoj i sprovođenje omladinske politike; 2. Javni konkurs za stimulisanje različitih oblika zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih. Pravo učešća na javnim konkursima imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani […]

Nastavi

Javni konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA Javni konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora, i to: 1. Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou; 2. Javni konkurs za stimulisanje različitih oblika zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih; 3. Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i […]

Nastavi

Javni konkurs za informisanje i podizanje kapaciteta mladih za aktivnije učešće u EU programu ERAZMUS+

MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA Javni konkurs za informisanje i podizanje kapaciteta mladih za aktivnije učešće u EU programu ERAZMUS+ u Republici Srbiji Rok za dostavljanje predloga projekata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Pravo učešća na konkursu : Pravo učešća na konkursu imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koja su registrovana […]

Nastavi