Zapis sa oznakom ‘FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI’

Unapređenje kvaliteta i efektivnosti javnih politika

eu puzzleFONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI

Unapređenje kvaliteta i efektivnosti javnih politika

Ciljevi programa

• Uspostavljanje nacionalnih i regionalnih mehanizama (platformi) za artikulisanje stavova i interesa građana prema državnim organima odgovornim za proces pregovaranja sa EU.
• Podsticanje državnih i lokalnih organa vlasti (zagovaranje) za sprovođenje politika i zakonodavstva već harmonizovanih sa vrednostima, standardima i normama EU.
• Unapređenje primene sporazuma o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova.

Očekivani ishodi programskih aktivnosti

• Unapređenje kvaliteta pregovaračke pozicije Srbije u procesu pridruživanja EU.
• Unapređeno i informisano učešće građana u procesima evropskih integracija i evropeizacije domaćih politika.
• Efektivnija primena Briselskog sporazuma i bolja informisanost javnosti o tome.

Kontakt
Srđan Đurović, koordinator programa
E-mail: sdjurovic@fosserbia.org

Aleksandra Šanjević, koordinatorka programa
E-mail: asanjevic@fosserbia.org

Ovde možete preuzeti obrazac za podnošenje projekta

Izvor

Javni interes u medijima

Public-Information-MicFONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI

Javni interes u medijima

Cilj programa

• Aktivno učešće građana u ostvarivanju „prava na objektivno, potpuno i pravovremeno informisanje“.

Očekivani ishodi programskih aktivnosti

• Ojačane sposobnosti OCD da učestvuju u formulisanju novih politika javnog informisanja i uvedu zapostavljena pitanja u tekuće javne rasprave o novim medijskim politikama i zakonodavstvu.
• Intenzivirane aktivnosti OCD na odbrani slobode medija i nezavisnog novinarstva.
• Uspostavljen građanski nadzor nad poštovanjem javnog interesa u medijima (dostupnost i raznolikost medijskih sadržaja, transparentno i svrsishodno trošenje javnih sredstava i resursa, odgovornost i pouzdanost (samo)regulatornih mehanizama).

Kontakt
Dragan Kremer, koordinator programa
E-mail: dkremer@fosserbia.org

Ovde možete preuzeti obrazac za podnošenje projekta

Predlozi projekata primaju se tokom cele godine.

Link

Suzbijanje ekstremističkih ideologija

extremismFONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI

Suzbijanje ekstremističkih ideologija

Cilj programa

• Smanjivanje podložnosti za prihvatanje i podržavanje ekstremističkih stavova i ideologija.

Očekivani ishodi programskih aktivnosti

• Unapređeno znanje o novim uzrocima ekstremizma.
• Intenzivirano zagovaranje i afirmisanje novih javnih politika usmerenih na poboljšanje položaja “gubitnika tranzicije“.
• Osnaženo delovanje novih aktera civilnog društva koji na inovativne načine razotkrivaju i problematizuju trendove političke i društvene radikalizacije.

Kontakt
Radmila Maslovarić, koordinatorka programa
E-mail: rmaslovaric@fosserbia.org

Ovde možete preuzeti obrazac za podnošenje projekta

Predlozi projekata primaju se tokom cele godine.

Link

Inkluzivno obrazovanje

inclusive educationFONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI

Inkluzivno obrazovanje

Ciljevi programa

• Osiguranje održivosti koncepta inkluzivnog obrazovanja u obrazovnom sistemu.
• Efektivna zaštita prava na kvalitetno obrazovanje za sve.
• Stvaranje modela interkulturalnog obrazovanja.

Očekivani ishodi programskih aktivnosti

• Formirana proaktivna “Mreža prijatelja inkluzivnog obrazovanja” koja se sastoji od nastavničkih (uključujući i nastavnike na manjinskim jezicima) i roditeljskih udruženja (uključujući i roditelje dece sa smetnjama u razvoju).
• Održiva primena Nacionalnog okvira za praćenje inkluzivnog obrazovanja i formulisane preporuke za delotvorno sprovođenje inkluzivnih obrazovnih politika.
• Vođenje strateških postupaka s ciljem sprečavanja diskriminacije u obrazovnom sistemu.

Kontakt
Tatjana Stojić, koordinatorka programa
E-mail: tstojic@fosserbia.org

Ovde možete preuzeti obrazac za podnošenje projekta

Predlozi projekata primaju se tokom cele godine.

Link

Unapređenje poštovanja prava LGBTIQ osoba

LGBTIQFONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI

Unapređenje poštovanja prava LGBTIQ osoba

Ciljevi programa

• Intenziviranje dijaloga između pripadnika LGBTIQ manjine i “većine”.
• Unapređenje zaštite individualnih ljudskih prava LGBTIQ osoba.

Očekivani ishodi programskih aktivnosti

• Unapređeno razumevanje LGBTIQ identiteta od strane „većine“ i de-tabuizacija LGBTIQ identiteta (kroz studije, kulturu, umetnost, medije).
• Povećana efikasnost i efektivnost rada državnih organa u zaštiti ljudskih prava LGBTIQ osoba.

Kontakt
Mihajlo Čolak, koordinator programa
E-mail: mcolak@fosserbia.org

Ovde možete preuzeti obrazac za podnošenje projekta

Predlozi projekata primaju se tokom cele godine.

Link

Poštovanje prava nacionalnih manjina

Interethnic-ToleranceFONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI

Poštovanje prava nacionalnih manjina

Ciljevi programa

• Razvoj manjinskih politika i prakse poštovanja prava nacionalnih manjina.
• Unapređenje uslova za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina.

Očekivani ishodi programskih aktivnosti

• Intenzivirana interetnička razmena.
• Povećano razumevanje prava i interesa pripadnika nacionalnih manjina.
• Unapređenje manjinske kulturne autonomije.

Kontakt
Aleksandra Šanjević, koordinatorka programa
E-mail: asanjevic@fosserbia.org

Ovde možete preuzeti obrazac za podnošenje projekta

Rok
Predlozi projekata primaju se tokom cele godine.

Link

Transparentnost i odgovornost

keep-honest-and-say-no-to-corruption-2FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI

Transparentnost i odgovornost

Cilj programa

• Prevencija korupcije i odgovorno trošenje javnih finansija.

Očekivani ishodi programskih aktivnosti

• Unapređeno sprovođenje zakona u oblasti javnih nabavki i osnažen integritet nadležnih državnih organa.
• Uspostavljen građanski nadzor nad sistemom državne pomoći u cilju prevencije korupcije.
• Prošireno razumevanje da je zaštita konkurencije sredstvo za prevenciju korupcije.

Kontakt
Miodrag Milosavljević, koordinator programa
E-mail: mmilosavljevic@fosserbia.org

Rok
Predlozi projekata primaju se tokom cele godine.

Ovde možete preuzeti obrazac za podnošenje projekta

Izvor

Inkluzija Roma

roma-inclusion-contest1FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI

Inkluzija Roma

Ciljevi programa

• Otvoren proces izrade Strategije za inkluziju Roma 2015-2025. sa fokusom na politikama stanovanja.
• Legalizacija romskih naselja.
• Uspostavljanje mehanizma civilnog društva za zaštitu prava Roma.

Očekivani ishodi programskih aktivnosti

• Romsko civilno društvo učestvuje u izradi politika zasnovanih na interesima romske zajednice.
• Nastavak efikasnih pregovora romskog civilnog društva i organa kulturne autonomije Roma sa donosiocima odluka usmerenih na unapređenje politika stanovanja Roma.
• Funkcionalna saradnja sa lokalnim samoupravama, na razvijanju i testiranju procedura legalizacije romskih naselja.
• Ojačani kapaciteti romskih OCD za ljudska prava da kontinuirano prate, prikupljaju, dokumentuju i vode postupke u slučajevima kršenja prava Roma.

Kontakt
Jadranka Stojanović, koordinatorka programa
E-mail: jstojanovic@fosserbia.org

Ovde možete preuzeti obrazac za podnošenje projekta

Rok
Predlozi projekata primaju se tokom cele godine.

Link