Konkurs za regresiranje prevoza studenata u AP Vojvodini za 2014 godinu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Konkurs za regresiranje prevoza studenata u AP Vojvodini za 2014 godinu

Pravo učestvovanja na konkursu imaju opštine i gradovi na teritoriji AP Vojvodine.

Konkurs je otvoren do 10. april 2014. godine.

Detalji konkursa

Tags: