Žene koje brda premeštaju

Konkursi

ekumenska inicijativa yena logo

 

EKUMENSKA INICIJATIVA ŽENA

Žene koje brda premeštaju

Podrška za projekte i programe:
•    izgradnja mira i pomirenja
•    ženska ljudska prava
•    ekumenski dijalog i saradnja među religijama

Krug aplikanta  organizacije civilnog društva u kojima žene imaju odlučujuću ulogu iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Srbije i s Kosova.

*Visina godišnjeg budžeta ovih organizacija ne sme prelaziti 50.000 EUR.

Vrste podrške:
1. Projektna podrška
Projekti do 3.000 EUR

2. Institucionalna podrška
do 3.000 EUR

Predloge treba proslediti u elektronskoj formi na: natjecaj@eiz.hr do 18.02.2014. u 15.00h.

Svi potrebni obrasci mogu se naći ovde.

Detalji konkursa na hrvatskom jeziku

Detalji konkursa na engleskom jeziku