Žene koje brda premeštaju

  EKUMENSKA INICIJATIVA ŽENA Žene koje brda premeštaju Podrška za projekte i programe: •    izgradnja mira i pomirenja •    ženska ljudska prava •    ekumenski dijalog i saradnja među religijama Krug aplikanta  organizacije civilnog društva u kojima žene imaju odlučujuću ulogu iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Srbije i s Kosova. *Visina godišnjeg budžeta […]

Nastavi