Konkurs za EM stipendije u okviru SIGMA projekta

Konkursi

erasmus mundusERASMUS MUNDUS WESTERN BALKANS

Konkurs za EM stipendije u okviru SIGMA projekta

Novi konkurs za Erazmus Mundus stipendije u okviru SIGMA projekta-mreze za razmenu se otvara 06. decembra 2013. godine. U okviru ovog poziva dodeljuju se stipendije za razmene na svim nivoima studija, kao i razmene nastavnog i administrativnog osoblja.

Krug aplikanta: studenti.

Rok z apredaju dokumentacije: 03. februar 2014. godine

Detaljnije o konkursu