Otvoren konkurs za projekte Javnog zastupanja za reforme socijalne zaštite

Konkursi

trag fondacijaTRAG FONDACIJA

Otvoren konkurs za projekte Javnog zastupanja za reforme socijalne zaštite

Trag fondacija otvara konkurs za projekte za Javno zastupanje za reformu socijalne zaštite u okviru programa „Inicijativa za reformu socijalne zaštite“, koji se realizuje uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), u cilju unapređenja sistema socijalne zaštite u Srbiji, a time i kvaliteta života starih, osoba sa invaliditetom, dece i ostalih osetljivih društvenih grupa.

Cilj programa je da podstakne veće učešće organizacija civilnog društva koje se bave pitanjima socijalne zaštite u procesu reforme sistema socijalne zaštite u Srbiji.

Kroz program želimo da podstaknemo organizacije da razviju inicijative koje će podstaći donosioce odluka na lokalnom nivou na saradnju u sprovođenju i primeni Zakona o socijalnoj zaštiti. Istovremeno želimo da program doprinese i afirmaciji organizacija civilnog društva kao pružaoca socijalnih usluga i decentralizaciji sistema socijalne zaštite.

Tri trodnevna trening seminara, kojima će lokalne organizacije unaprediti svoje znanje o reformi socijalne zaštite i socijalnim uslugama, kao i praćenju lokalnih politika socijalne zaštite, biće deo programa „Inicijativa za reformu socijalne zaštite“.

Osnova za osnaživanje lokalnih organizacija, koje će uticati na kreiranje lokalnih politika u korist osetljivih društvenih grupa, biće istraživanje koje će u okviru ovog programa sprovesti Trag fondacija.

Prijavni formular i Poziv za učešće organizacijama civilnog društva u programu „Inicijativa za reformu socijalne zaštite“ možete preuzeti ovde.

Popunjen Prijavni formular potrebno je poslati na adresu stranzicija@tragfondacija.org, najkasnije do 24. oktobra 2013.godine (do 17h) do kada će konkurs biti otvoren.
Za sve dodatne informacije i pitanja možete se obratiti kancelariji Trag fondacije.

Detaljnije