Konkurs – rekonstrukcija ribnjaka i podizanje novih ribnjaka

Konkursi

fishing-parkPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs – rekonstrukcija ribnjaka i podizanje novih ribnjaka

Konkurs traje:
21.09.2013. do 29.11.2013.

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za privođenje kulturi neobradivog poljoprivrednog zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju – rekonstrukciju ribnjaka i podizanje novih ribnjaka na teritoriji AP Vojvodine.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstva za rekonstrukciju ribnjaka i podizanje novih ribnjaka, na površini ne manjoj od 1ha i ne većoj od 100 ha na teritoriji AP Vojvodine u visini do 80% od ukupne vrednosti zemljanih radova na ribnjačkim objektima. Pod objektima u smislu ovog konkursa podrazumevaju se isključivo objekati za proizvodnju ribe (rastilišta, mladičnjaci, tovilišta, zimovnici, izlovni i obodni kanali).

Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje je 70.000.000,00 dinara.

Pravo da konkurišu imaju:
‐ privredna društva – registrovana za obavljanje delatnosti slatkovodne akvakulture.

Sva privredna društva koja konkurišu moraju imati  sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Detaljnije