Program podrške malim preduzećima i preduzetnicima

REGIONALNI CENTAR ZA DRUŠTVENO EKONOMSKI RAZVOJ BANAT how to make your ex want you back Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj Banat u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj sprovodi javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava koji je namenjen malim preduzećima i preduzetnicima koji se nalaze u ranoj fazi razvoja i koji se nalaze […]

Nastavi