Prezentacija u organizaciji Regionalne privredne komore Subotica

Regionalna privredna komora Subotica, u saradnji sa SQR Tim Beograd, Vas poziva da prisustvujete prezentaciji   SOFTVERSKI PROGRAM – REŠENJE ZA UVOĐENJE I ODRŽAVANJE SISTEMA KVALITETA U MIKRO I MALIM PREDUZEĆIMA PREMA ZAHTEVIMA STANDARDA 9001:2008 koja će biti održana dana 17. maja 2013. godine (petak), sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama RPK Subotica, Senćanski […]

Nastavi

Javni poziv za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE Javni poziv za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2013. godini 1.    Predmet oglašavanja Preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (u daljem tekstu: preduzeća) se, u skladu sa Zakonom, mogu obezbediti sredstva za poboljšanje uslova […]

Nastavi