Javni poziv za izbor izlagača za nastup na 51. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu- AGRA u Gornjoj Radgoni

Konkursi

agra_logo_neu_7402POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv za izbor izlagača za nastup na 51. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu- AGRA u Gornjoj Radgoni (Republika Slovenija) od 24. do 29. avgusta 2013. godine

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na 51. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu- AGRA u Gornjoj Radgoni predstavlja i promoviše privredu Autonomne Pokrajine Vojvodine na svom štandu.
 
Pravo nastupa na objedinjenom štandu sekretarijata imaju:

– Kompanije čiji su proizvodi nosioci znaka „Najbolje iz Vojvodine“
koje su zainteresovane za dobijanje znaka
– Kompanije kojima je dodeljeno rešenje o geografskom poreklu
proizvoda
– Klasteri iz poljoprivredno-prehrambenog sektora
– Izvoznici i potencijalni izvoznici iz poljoprivredno- prehrambenog sektora
– Udruženja čiji su proizvodi nagrađivani na sajmovima

Izlagačima će na štandu biti obezbeđeno zajedničko predstavljanje i izlagačko mesto, odnosno pult i prostor za poslovne razgovore.

Izlagači koji budu učestvovali na štandu Pokrajinskog sekretarijata dužni su da obezbede troškove puta i smeštaja, kao i promotivni materijal za nastup na sajmu.

Prijave se podnose na obrascu Upitnika, sa potrebnim prilozima i dostavljaju poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

JAVNI POZIV JE OTVOREN DO 07. 06. 2013.

Za sve informacije možete se obratiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na telefone 021/487-4489 i 021/487-4481.

Link