Nacionalni forum za zelene ideje

Konkursi

think green2BALKANSKI FOND ZA LOKALNE INICIJATIVE

Nacionalni forum za zelene ideje

U partnerstvu sa Fondom braće Rokfeler i ERSTE Bankom, Balkanski fond za lokalne inicijative, po prvi put u Srbiji, organizuje Nacionalni forum za zelene ideje, sa ciljem da podstakne pojedince, udruženja i mala preduzeća da razviju inovativne preduzetničke ideje koje  zasnovane na principima održivog razvoja. Cilj nam je da se prepoznaju i podrže ideje sa najvećim potencijalom održivosti tj. ostvarivanja socio-ekonomskog razvojnog uticaja na svoju  lokalnu zajednicu  uz očuvanje prirodnih resursa i životne sredine.

Održivost podrazumeva usklađivanje ekonomskog rasta sa interesom životne sredine i društvenim razvojem „sa ljudskim likom“. U uslovima dominacije velikih tržišno-dominantnih korporativnih lanaca, izazov ekonomske stabilnosti predstavlja pronalaženje novih načina organizovanja uz obavezno uključivanje lokalnih zajednica u kreativno rešavanje ekonomskih, društvenih i problema životne sredine.  Održivi razvoj podrazumeva privredni razvoj zasnovan na optimalnom korišćenju lokalnih resursa, tradicionalnim procesima proizvodnje prilagođenim novom okruženju, negovanju zanata i na stalnom ekološkom unapređenju.

Kriterijumi za odabir ideja:

Projektna ideja koju prijavljujete na Nacionalni forum za “zelene ideje“ treba da ravnomerno obuhvati sve elemente održivog razvoja, odnosno da pored finansijske održivosti, ima podjednako značajan društveni, ekološki i ekonomski uticaj u zajednici. Ideje će biti selektovane u skladu sa sledećim kriterijumima:

•    da je u početnoj fazi;
•    da je jedinstvena i inovativna;
•    da je u potpunosti zasnovana na korišćenju lokalnih resursa;
•    da uključuje detaljan plan zaštite i unapređenja životne sredine;
•    da zapošljava ljude iz lokalne sredine i koristi njihove tradicionalne veštine, kao i da uključuje brigu o zajednici i ulaganje u zajednicu;
•    da postoji nacrt poslovnog plana na koji način će ostvariti rast;
•    da je zasnovana na informacijama o lokalnom tržištu, poznavanju postojeće konkurencije tj. komparativne prednosti svoje ideje;
•    da podržava obnavljanje tradicionalne lokalne ekonomije i aktivniju povezanost ljudi sa svojom lokalnom zajednicom.

Ko može da konkuriše:

Na konkurs se mogu prijaviti registrovana udruženja prema Zakonu o udruženjima, mala preduzeća i preduzetnici i pojedinci.

Rok za konkurisanje:
 
Konkurs je otvoren do 15. maja 2013. godine do 17 časova.
 
Procedura dodele donacija:

•    kancelarija BCIFa će od svih podnetih prijava, a na osnovu kriterijuma navedenih u Pozivu, odabrati do 10 podnosioca prijava koji će biti pozvani da predstave svoje projektne ideje na Nacionalnom forumu, jednodnevnom događaju koji će biti organizovan 27/28. maja u Beogradu.
•    Učesnici Foruma će svoje projekte ideje predstaviti pred Selekcionim odborom sastavljenim od stručnjaka iz oblasti ekonomije, ekologije, biznisa, a prezentacije mogu biti usmene, u formi power point -a ili kratkog filma sa ukupnim trajanjem ne dužim od 15 minuta. Selekcioni odbor će odabrati tri najbolje ideje koje će biti nagrađene novčanom nagradom u iznosu od 8.000 dolara za realizaciju ideja u svojoj lokalnoj zajednici. Fond za nagrade obezbedili su BCIF (uz podršku RBF-a) i ERSTE Banka.

Link