Konkursi za finansiranje omladinskih projekata

Konkursi

helping-each-otherMINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkursi za finansiranje omladinskih projekata

U skladu sa Zakonom o mladima i Nacionalnom strategijom za mlade, Ministarstvo omladine i sporta, u partnerstvu sa 26 Resurs centara, četvrtu godinu za redom pruža podršku udruženjima mladih i neformalnim omladinskim grupama širom Srbije za podsticanje aktivizma i volonterizma u lokalnim zajednicama kroz obuku i realizaciju omladinskih projekata. U tom cilju, u 26 okruga Srbije raspisani su konkursi za finansiranje omladinskih volonterskih projekata u cilju podsticanja aktivizma i volonterizma mladih.

Smernice za podnošenje projektnih ideja i prijavni formular možete preuzeti sa sajta Resurs centra za svoj okrug i sa omladinskog portala Zamisli Život.

Konkurs je namenjen mladim i kreativnim ljudima koji kroz aktivno učešće i volontersko angažovanje:
• motivišu i druge mlade, stvaraju uslove i aktivnosti za aktivno i kreativno provođenje slobodnog vremena
• učestvuju u uređenju javnih prostora u kojima mladi provode slobodno vreme i/ili organizujete aktivnosti za mlade u tim prostorima
• promovišu solidarnost i humanost
• promovišu razumevanje, toleranciju i jednake šanse za sve mlade
• promovišu zdrave i bezbedne stilove života
• učestvuju u akcijama zaštite životne sredine
• podstiču preduzetnički duh kod mladih
• promovišu osnovne vrednosti EU među mladima.

Na konkurs mogu da se prijave udruženja mladih i neformalne omladinske grupe sastavljene od najmanje pet članova, kao što su đački ili studentski parlamenti, razne omladinske sekcije i druge grupe mladih.

Neformalne omladinske grupe moraju imati minimum jednu punoletnu osobu, a udruženja mladih moraju biti upisana u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, koju vodi Ministarstvo omladine i sporta, do trenutka podnošenja konačnog predloga projekta nakon realizovane obuke. Neformalne omladinske grupe ne treba da budu evidentirane.

Konkurs je otvoren od 29. aprila do 15. juna 2013. godine.

Da bi se stvorili uslovi da se podrže aktivni mladi ljudi koji žele da doprinesu boljem životu u mestu u kome žive, Ministarstvo omladine i sporta je 2010. godine pokrenulo program „MLADI SU ZAKON“ i u saradnji sa Resurs centrima širom Srbije finansiralo 402 omladinska volonterska projekta realizovana u 125 opština i gradova u Srbiji. Tokom ovog programa, mladi su aktivno bili uključeni u proces izrade i promocije Zakona o mladima, a program je omogućio i da više od 600 različitih udruženja mladih i neformalnih udruženja mladih prođe obuku za pisanje projekata i upravljanje projektnim ciklusom.

Link