Javni poziv za lokalne kancelarije za mlade

Konkursi

young people jumpingMINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Javni poziv za lokalne kancelarije za mlade

U cilju obezbeđivanja održivosti programa namenjenih razvoju lokalne omladinske politike, kreiranih od strane Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) i Ministarstva omladine i sporta (MOS) , raspisuje se javni poziv za lokalne kancelarije za mlade  za program revizije lokalnih akcionih planova (LAP)  za mlade.

U 2013. godini programom je predviđen rad sa 30 lokalnih kancelarija za mlade (KZM), koje će putem javnog konkursa izabrati komisija sačinjena od predstavnika MOS-a i GIZ-a.

Program će biti realizovan u periodu april-decembar 2013. godine i obuhvatiće kako obuke za lokalne kooridnatore i članove opštinskih timova, tako i individualnu mentorsku podršku u ključnim fazama procesa revizije LAP-a za mlade.

Sprovođenje aktivnosti biće u celini finansirano iz projektnog budžeta, dok finansijsko učešće od strane izabranih lokalnih samouprava nije predviđeno, uz naznaku da jedinice lokalne samouprave u budućnosti treba da samostalno finansiraju proces revizije LAPa.

Lokalne kancelarije za mlade svoju prijavu dostavljaju popunjavanjem prijavnog obrasca koji je u prilogu ovog poziva.

Javni poziv otvoren je od 15. aprila do 03. maja 2013. godine, do 17.00 časova.

Link