Sredstva za umetničke i kulturne projekte

Konkursi

CultureEUROPEAN CULTURAL FOUNDATION


Balkan Incentive Fund for Culture

Ovaj fond radi na ojačavanju veza širom zapadnog Balkana i veza regiona sa Evropom.

Fond za podsticaj kulture na Balkanu (BIFC) obezbeđuje sredstva za umetničke i kulturne projekte u saradnji organizacija iz Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Crna Gora i Srbija). Time nastaje dugoročno partnerstvo u regionu i u ostatku Evrope.

Projekat može trajati od 18-24 meseci.

Prosek donacije iznosi 15.000€, a maksimum je 30.000€. Fond pokriva 80% donacije, tako da organizacija mora da obezbedi preostalih 20%.

Rok za dostavljanje aplikacije: minimum 4 meseca pre planirane implementacije.

Aplikacioni formular i budžet

Uputstva za aplikante