Studijsko putovanje – Preduzetništvo u Evropskoj uniji i politika malih i srednjih preduzeća na lokalnom nivou

Konkursi

study-tour-medSKGO

Studijsko putovanje – Preduzetništvo u Evropskoj uniji i politika malih i srednjih preduzeća na lokalnom nivou

Kraj: 15.04.2013.

U sklopu programa Local Administration Facility (LAF) otvoren je poziv za iskazivanje interesovanja za učestvovanje predstavnika i predstavnica lokalnih samouprava u studijskom putovanju pod nazivom „Preduzetništvo u Evropskoj uniji i politika malih i srednjih preduzeća  na lokalnom nivou “ koje će se održati od 22. do 24. maja 2013. godine u Briselu.

Cilj studijskog putovanja je upoznavanje sa zakonodavstvom EU u oblasti preduzetništva i sa politikom  malih i srednjih preduzeća  na lokalnom nivou u Evropskoj uniji. Predstavnici lokalnih samouprava će takođe imati priliku da razmene znanja sa kolegama iz zemalja Evropske unije.

Od strane EU Delegacije u Srbiji biće odabrano do šest predstavnika lokalnih samouprava iz Srbije za učešće u ovom studijskom putovanju. Pri odabiru će se voditi računa da budu zastupljeni učesnici iz različitih delova Srbije, a prednost će imati zaposleni koji se bave predmetnom temom, a imaju ograničena iskustva saradnje sa EU, pa bi im ovakvo putovanje moglo najviše koristiti. Aplikanti treba da posebno obrate pažnju na to da je za učestvovanje neophodno radno poznavanje engleskog jezika, pošto će se program poseta održavati na engleskom jeziku.

Učesnici svake zemlje će održati prezentaciju na temu „Politika malih i srednjih preduzeća  na lokalnom nivou“  u trajanju od 5 do 7 minuta.

Zainteresovane molimo da najkasnije do ponedeljka, 15. aprila 2013. godine u 17:00 pošalju, na engleskom jeziku
•    motivaciono pismo (slobodnog formata, sa predlogom vezano za to kako planirate da prenesete dalje stečena znanja drugim organizacijama. Prilažemo primer motivacionog pisma, ali slobodno možete koristiti drugačiji format ukoliko želite),
•    prijavni obrazac za učesnike,
•    CV u EU formatu
•    pismo potvrde koje potpisuje gradonačelnik / predsednik (model u prilogu)

Preporuke (nisu obavezne, ali će biti smatrane kao prednost)
isključivo putem elektronske pošte na adresu sanela.veljkovski@skgo.org

Prijave poslate na druge adrese elektronske pošte i nakon roka za prijavu neće se razmatrati.

Link

zp8497586rq