Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju osobe sa invaliditetom

Konkursi

kozmunkaNACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju osobe sa invaliditetom

OSNOVNE INFORMACIJE
Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa odobravanje sredstava za zapošljavanje nezaposlenih osoba sa invaliditetom sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i podrazumeva sprovođenje aktivnosti koje preduzima poslodavac
– izvođač javnog rada, a koje imaju za cilj ostvarenje određenog društvenog interesa.Javne radove sprovodi poslodavac
– izvođač javnog rada, koga određuje Nacionalna služba na osnovu javnog konkursa.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je 6 meseci.

Poslodavac
– izvođač javnog rada podnosi prijavu za sprovođenje javnog rada  koja sadrži opis aktivnosti javnog rada (termin plan) i broj lica koja se zapošljavaju.

Rok z apodnošenje prijave za javne radove je 26.04.2013. godine.

Detaljne informacije