Dugoročni krediti za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije

GARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita namenjenih finansiranju kupovine nove poljoprivredne mehanizacije i opreme

Tekst Konkursa, detaljan spisak opreme, formular prijave, formular izjave saduznika, formular izjave o povezanim licima

Tags: