Besplatni stručni informator u oblasti preduzetništva

Vesti

 

Preduzetnički informator Okt/1-2012

 

Sadržaj Preduzetničkog informatora:
– Pravo i obaveza zaposlenog na prvi deo godišnjeg odmora za 2012. godinu
– Uredba o izmenama i dopunama uredbe o količini rashoda na koji se ne plaća akciza
– Izmene i dopune zakona o PDV
– Izmene i dopune zakona o porezu na dohodak građana

Preuzmite Informator sa sajta Vojvođanske fondacije za razvoj „Halo“