Mali lokalni projekti – podnošenje zahteva

Konkursi

AMBASADA REPUBLIKE ČEŠKE

Mali lokalni projekti – podnošenje zahteva

Ambasada Republike Češke svake godine u okviru donacija Inostrane razvojne saradnje Republike Češke prima zahteve za Male lokalne projekte. Zahtevi, koji podrazumevaju finansijski iznos od 1 do 2 miliona dinara (veću šansu imaju projekti sa budžetom oko 1 mil. dinara), odnose se prvenstveno na sektor zdravstva, prosvete, zaštite životne sredine i sektor humanitarnog karaktera.

Donaciju mogu tražiti gradske uprave, škole, bolnice ili nevladine organizacije.

Donacije nisu namenjene za podsticanje preduzetništva.

Zahtev se podnosi Ambasadi Republike Češke u Beogradu na Identifikacionom formularu u elektronskoj verziji u mesecu avgustu i septembru tekuće godine. Ukoliko biste ranije podneli zahtev, potrebno je uzeti u obzir moguće parcijalne izmene dole priloženih formulara (u prvoj polovini godine uvek objavljujemo stari formular radi osnovne informacije).

Formular, koji se nalazi na veb sajtu Ambasade ili ga možete na zahtev dobiti putem mejla  commerce_belgrade@mzv.cz , popunjava se dvojezično na engleskom i srpskom jeziku (češki formular) i podnosi Ambasadi na dalje razmatranje.

Popunjene formulare potrebno je dostaviti na pomenutu mejl adresu.

Ističemo da podnošenjem zahteva nije automatski omogućeno pravo na donaciju,  zbog toga što na osnovu velikog broja zainteresovanih Ambasada nije u mogućnosti da pozitivno odgovori svim podnosiocima zahteva.

Formulare možete preuzeti ovde:

Identifikacioni formular na engleskom jeziku
Identifikacioni formular na češkom jeziku

Link