XVI JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za direktne investicije

Konkursi

AGENCIJA ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA REPUBLIKE SRBIJE (SIEPA)

XVI JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za direktne investicije

Privrednim društvima koja realizuju investicione projekte u proizvodnom sektoru, sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine ili strateške projekte iz oblasti turizma.

Sredstva se ne mogu dodeliti za investicione projekte u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje, trgovine, ugostiteljstva, proizvodnje uglja i sintetičkih vlakana. Od prava na dodelu sredstava izuzimaju se i privredna društva:
1) kojima je u prethodnih 12 meseci iznos upisanog kapitala smanjen za više od 50% tog kapitala, ali ne ispod zakonom propisanog minimuma,
2) protiv kojih je pokrenut stečajni postupak ili ispunjavaju zakonom propisane uslove za pokretanje stečajnog postupka,
3) koja imaju dospele, a neizmirene obaveze prema Republici Srbiji,
4) kojima su iz budžeta Republike Srbije već dodeljena sredstva za iste namene,
5) čiji je osnivač ili većinski vlasnik Republika Srbija.

Ukupan iznos sredstava koja mogu biti dodeljena određuje se u zavisnosti od ispunjenja sledećih kriterijuma:
• reference investitora;
• udeo domaćih dobavljača;
• održivost investicije/trajnost poslovanja;
• nove tehnologije i prenosivost znanja i veština na domaće dobavljače;
• efekti investicije na ljudske resurse;
• obim međunarodnog prometa;
• ekonomski efekti investicionog projekta;
• efekti investicije na privredni razvoj opštine, odnosno grada i regiona u koje se investira;

Sredstva se dodeljuju u zavisnosti od mesta ulaganja, i ispunjenosti uslova i kriterijuma predviđenih Uredbom, i to:

1) za investicije u proizvodnom sektoru:
– za investicije u lokalnim samoupravama koje su svrstane u četvrtu grupu i devastirana područja u skladu sa Uredbom kojom se utvrđuju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave – vrednost ulaganja u osnovna sredstva najmanje 500.000 evra, kojim se otvara najmanje 50 novih radnih mesta – od 4.000 do 10.000 evra po novom radnom mestu,
– za investicije u lokalnim samoupravama koje su svrstane u prvu, drugu i treću grupu u skladu sa Uredbom kojom se utvrđuju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave – vrednost ulaganja u osnovna sredstva najmanje 1.000.000 evra kojim se otvara najmanje 50 novih radnih mesta – od 4.000 do 10.000 evra po novom radnom mestu;

2) za investicije u sektor usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine – vrednost ulaganja najmanje 500.000 evra kojim se otvara najmanje 10 novih radnih mesta – od 4.000 do 10.000 evra po novom radnom mestu;

3) za investicije u strateške projekte iz oblasti turizma, vrednosti ulaganja u osnovna sredstva najmanje 5.000.000 evra kojim se otvara najmanje 50 novih radnih mesta – od 4.000 do 10.000 evra po novom radnom mestu;

4) za investicione projekte vrednosti ulaganja preko 50 miliona evra, kojim se otvara najmanje 300 novih radnih mesta -do 20% od visine investicije;

5) za investicione projekte vrednosti ulaganja preko 100 miliona evra, kojim se otvara najmanje 300 novih radnih mesta -do 17% od visine investicije;

6) za investicione projekte vrednosti ulaganja preko 50 miliona evra, kojim se otvara najmanje 150 novih radnih mesta -do 10% od visine investicije.

Rok za slanje prijava za dodelu sredstava poovom javnom pozivu je od 25.maja 2012. godine do 03. avgusta 2012. godine.

Otvaranje pristiglih prijava je 27. jula 2012. godine u prostorijama Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza.
Dokumentacija dostavljena nakon isteka ovog roka neće se uzimati u obzir.

Tekst uredbe, lista lokalnih samouprava koje su svrstane u četvrtu grupu i devastirana područja, lista strateških projekata iz oblasti turizma i obrazac prijave mogu se preuzeti na internet prezentaciji Agencije (www.siepa.gov.rs) ili lično u prostorijama Agencije. Za detaljna uputstva i dodatne informacije možete se obratiti na dole navedene telefone.

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije
Vlajkovićeva 3/V, 11000 Beograd
Telefon: 011/33 98 550; 33 98 629; 33 98 653; 33 98 750;
Faks: 011/33 98 814

Link