Timskim radom privlače goste

Vesti

KANjIŽA: Turističkoj organizaciji opštine Kanjiža pripalo je priznanje za najbolju turističku organizaciju u Srbiji za 2011. godinu, a među dobitnicima priznanja „Zlatna amfora” i „Šampion turizma”  koje turističkim poslenicima već 16. godinu dodeljuje revija „JU travel” iz Beograda, našli su se i Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banja Kanjiža”, opština Kanjiža i predsednik Mihalj Njilaš.

– Priznanja koja su dobili TO opštine Kanjiža i naši poslenici koji rade u turizmu potvrđuje da uspešno promovišemo naše sadržaje, pre svega banju, reku Tisu sa Tiskim cvetom, koji su postali velika turistička atrakcija – kaže predsednik opštine Mihalj Njilaš.

Direktorka TOO Kanjiža Ljubinka Maksimović Taljai ističe da je u ovoj godini značajna podrška dobijena od Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja Srbije, koje je finansiralo projekte izgradnje pristana i postavljanje informacionog punkta za nautički turizam na rečnom graničnom prelazu na Tisi, kao i za infrastrukturna ulaganja u auto-kampu „Tiski cvet”. Prema njenim rečima podrška stiže i od Vlade Vojvodine, za učešće na sajmovima, edukaciju kadrova u turizmu i drugim projektima, a kontinuirana je i podrška lokalne samouprave.

– Uspehe u razvoju turizma postižemo zahvaljujući timskom radu na celoj destinaciji – naglašava Ljubinka Maksimović Taljai. – Ključnu ulogu u razvoju turizma ima Specijalna bolnica za rehabilitaciju čiji menadžment je stvorio imidž Kanjiže kao turističke destinacije, lidera u zdravstveno banjskom turizmu. Gosti u Kanjižu dolaze sa određenim očekivanjima, mi se trudimo da se ta očekivanja ispune i da nam se ponovo vraćaju.

M. Mitrović