Program grantova Evropskog kulturnog fonda

Konkursi

ECF – EVROPSKI KULTURNI FOND

Program grantova Evropskog kulturnog fonda 2011

 

Tema (ciljevi / prioriteti programa): Balkanski fond za kulturu, u okviru Evropskog kulturnog fonda, podržava saradnju umetničkih i kulturnih projekata organizacija Zapadnog Balkana.

Fond podržava: osnaživanje ljudi kroz umetnost i kulturu, različitosti u našim društvima, povezivanje izvora znanja, međusektorske i među-generacijske mreže, različitosti u Evropskim društvima: projekte koji smanjuju isključenost i sukob, povezuju ljude, projekte koji ciljaju  novu publiku i stvaraju  nova mesta za prezentaciju kulture.

Podržavaju se projekti koji probaju inovativna i kreativna partnerstva za razvoj, proširuju znanja kroz razmenu i učešće javnosti, kao i projekti u kojima se  eksperimentiše sa novim tehnologijama.

Aplikanti: Nezavisne umetničke i kulturne organizacije sa sedištem u zemljama Zapadnog Balkana, nezavisne umetničke i kulturne organizacije sa sedištem u drugim delovima Evrope u saradnji sa nezavisna organizacija u regionu Balkana.

Finansiranje: Grant podržava 80% ukupnog budžeta projekta. Grantovi se dodeljuju u ukupnom iznosu između 15.000 i 30.000 eura.

Trajanje projekta: 18 meseci.

Rok za prijavu: Projekti se primaju tokom čitave godine, pri čemu se odluka o dodeli sredstava donosi na svaka 3 meseca.

Internet adresa: www.eurocult.org

Odgovarajuću dokumentaciju možete preuzeti i sa našeg sajta.

Link

Izvor: Regionalna agencija za ekonomski razvoj