Takmičenje projektnih ideja

Konkursi

AIESEC

Želimo da postaneš agent promene u svom okruženju!

Okupi tim i utiči na zapažene probleme u svojoj zajednici.

Iskoristi priliku da prisustvuješ seminaru koji će ti dati smernice kako se piše projekat i učestvuj na takmičenju projektnih ideja!Ostvari saradnju sa vodećim kompanijama u zemlji, upoznaj se sa njihovom politikom društveno odgovornog poslovanja i realizuj svoj projekat!
Ovo je prilika da stekneš prektično iskustvo iz projektnog menadžmenta, sarađuješ sa kompanijom i da dugoročno utičeš na promene u svojoj zajednici.

Ko može da podnese predlog projekta?

Predlog projekta može podneti:
•    Pojedinac
•    Grupa pojedinaca

Ukoliko je predlog projekta dostavljen od strane pojedinca ili grupe pojedinica, sama osoba – podnosilac – treba da bude osoba između 19 i 27 godina. Podnosilac projekta mora biti fizičko ili pravno lice sa prijavom boravka odnosno registrovanom adresom na teritoriji Republike Srbije

Trajanje konkursa
Konkurs projektnih ideja je otvoren od 10. februara do 01. aprila.

U okviru kog budžeta se podnosi projekat?
Projektne ideje finansiraju partnerske kompanije u iznosu od 1000 evra. U tom okviru treba koncipirati ceo projekat.
Postoji mogućnost dodatnog finansiranja iz fondacija ili posebnim dogovorom sa kompanijom – mentorom, međutim podneseni projekti moraju biti u okviru iznosa koji kompanija donira.

Teme u okviru kojih se podnosi predlog projekta:

1. Utičem na održivu ekonomiju!

Napišite projektnu ideju koja predlaže konkretne akcije za motivisanje i podsticanje mladih na aktivnosti kojima će sami sebi stvarati šanse za zapošljavanje i edukaciju srednjoškolaca o poslovnom svetu.
Projektne ideje mogu biti usmerene na neke od sledećih aspekata:

•    Podsticanje i  razvoj preduzetničkog duha i preduzetničkog ambijenta među mladim ljudima.
•    Obuka mladih u osmišljavanju, pokretanju i realizaciji sopstvenog biznisa
•    Obuka srednjoškolaca o biznisu i njihov prvi susret sa poslovnim svetom

2. Utičem na održivost društva!

Napišite projektnu ideju koja predlaže konkretnu akciju kojom se mladi  podstiču da doprinesu edukaciji i socijalizaciji osoba sa invaliditetom i socijalno ugroženih osoba.
Projektne ideje mogu biti usmerene na neke od sledećih aspekata:

•    Projekti usmereni ka edukaciji socijalno ugroženih osoba o ljudskim pravima
•    Projekti koji predlažu konkretne akcije kako mladi mogu da doprinesu socijalizaciji osoba sa invaliditetom
•    Projekti koji pozivaju mlade da ucestvuju u školovanju osoba sa invaliditetom i socijalno ugroženih osoba

3. Utičem na zaštitu životne sredine!

Napišite projektnu ideju koja predlaže konkretne akcije kojom se motivišu i podsticu mladi da razmišljaju i deluju u pravcu povecanja reciklaže, smanjenja otpada i edukacije mladih o energetskoj efikasnosti i primeni novih tehnologija.

Projektne ideje mogu biti usmerene na neke od sledećih aspekata:

•    Projekti usmereni ka edukaciji mladih o  energetskoj efikasnosti i primeni novih tehnologijau lokalnim sredinama
•    Projekti koji predlažu konkretne akcije kako mladi mogu da doprinesu recikliranjui smanjanju otpada u lokalnim sredinama.
•    Projekti koji predlažu konkretne akcije kako mladi mogu da doprinesu energetskoj efikasnosti ulokalnim sredinama.

Najbolje ideje biće finansirane odstrane vodećih kompanija  pri cemu cete ucestvovati u realizaciji svog projekta uz podršku i mentorstvo vodećih kompanija i AIESEC-a!

Ukoliko imate nedoumice ili treba vam savet, obavezno nas kontaktirajte preko kontakt formulara na sajtu.

Projektne ideje (ceo popunjeni projektni paket) slati do 01.04.2010. u 18h na najbolja.ideja.omob@gmail.com . U „subject-u“ napisati za koji stub održivosti ste se odlučili. („Utičem na zaštitu životne sredine“, „Utičem na ekonomski faktor“ ili „Utičem na socijalni faktor“).

Pokreni promenu! Na tebi je!

Više informacija možete pronaći ovde, a prijavni formular ovde.

Link