Zapis sa oznakom ‘AIESEC’

Konkurs projektnih ideja

AIESEC

Konkurs projektnih ideja

Okupi tim i utiči na zapažene probleme u svojoj zajednici.

Iskoristi priliku da prisustvuješ seminaru koji će ti dati smernice kako se piše projekat, učestvuj na konkursu projektnih ideja i obezbedi sredstva za realizaciju svog projekta! Ostvari saradnju sa vodećim kompanijama u zemlji, upoznaj se sa njihovom politikom društveno odgovornog poslovanja i realizuj svoj projekat!

Ovo je prilika da stekneš praktično iskustvo iz projektnog menadžmenta, sarađuješ sa kompanijama i da dugoročno utičeš na promene u svojoj zajednici.

Ko može da podnese predlog projekta?

Predlog projekta mogu podneti:
•    udruženja (udruženja koja imaju za članove mlade od 18 do 29 godina starosti) registrovana na teritoriji Republike Srbije
•    grupa pojedinaca od 18 do 29 godina starosti (3 ili više pojedinaca). U ovom slučaju grupa pojedinaca će imati obavezu da registruje svoje udruženje nakon objavljivanja rezultata. Budžetom će biti predviđeni troškovi osnivanja udruženja, a grupa pojedinaca će uz smernice od strane AIESEC-a otvoriti svoje udruženje koje će im omogućiti da, posle realizacije projekta, nastave sa društvenim angažmanom, ukoliko to žele.

 

Za registrovana udruženja, pored popunjene projektne dokumentacije, potrebno je poslati i kopiju akta o registraciji i statuta.

Za grupe pojedinaca dovoljno je poslati popunjenu projektnu dokumentaciju.

Trajanje konkursa
Konkurs projektnih ideja otvoren je. do 15. marta 2012. u 18 časova. Do kraja marta objavićemo najbolje projekte.

Dokumentacija za prijavljivanje
U okviru kog budžeta se podnosi projekat?
Projekti ocenjeni kao najbolji od strane komisije koju čine predstavnici partnerskih kompanija i AIESEC-a dobiće sredstva.
Projektne ideje finansiraju partnerske kompanije u iznosu od 1000 evra u dinarskoj protivvrednosti. U tom okviru treba koncipirati ceo projekat.
Postoji mogućnost dodatnog finansiranja iz fondacija ili posebnim dogovorom, međutim podneseni projekti moraju biti u okviru ovog iznosa.

Trajanje projekta

Sve projektne aktivnosti se moraju završiti do 31.12.2012.
Najbolje ideje biće finansirane od strane vodećih kompanija  pri čemu ćete realizovati svoj projekat uz podršku i mentorstvo vodećih kompanija i AIESEC-a!

Ukoliko imate nedoumice ili treba vam savet, obavezno nas kontaktirajte.

Projektne ideje (ceo popunjeni projektni paket) slati do 15.3.2012. u 18 časova na odgovorni.mladi@gmail.com . U naslovu napisati za koju temu ste se odlučili. (“Utičem na održivu ekonomiju kroz obnovljive izvore energije!”, ” Utičem na održivost društva kroz volonterizam mladih!” ili ” Utičem na zaštitu životne sredine!”).

Ukoliko želite da se konsultujete u vezi Vaše projektne ideje možete nas posetiti u terminu konsultacija, svakog petka od 10h do 11:30h u kancelariji AIESEC-a Srbije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

Preuzmi fajl sa dodatnim objašnjenjima
Preuzmi formular za prijavu projektne ideje
Preuzmi obrazac za CV članova tima

Link

Takmičenje projektnih ideja

AIESEC

Želimo da postaneš agent promene u svom okruženju!

Okupi tim i utiči na zapažene probleme u svojoj zajednici.

Iskoristi priliku da prisustvuješ seminaru koji će ti dati smernice kako se piše projekat i učestvuj na takmičenju projektnih ideja!Ostvari saradnju sa vodećim kompanijama u zemlji, upoznaj se sa njihovom politikom društveno odgovornog poslovanja i realizuj svoj projekat!
Ovo je prilika da stekneš prektično iskustvo iz projektnog menadžmenta, sarađuješ sa kompanijom i da dugoročno utičeš na promene u svojoj zajednici.

Ko može da podnese predlog projekta?

Predlog projekta može podneti:
•    Pojedinac
•    Grupa pojedinaca

Ukoliko je predlog projekta dostavljen od strane pojedinca ili grupe pojedinica, sama osoba – podnosilac – treba da bude osoba između 19 i 27 godina. Podnosilac projekta mora biti fizičko ili pravno lice sa prijavom boravka odnosno registrovanom adresom na teritoriji Republike Srbije

Trajanje konkursa
Konkurs projektnih ideja je otvoren od 10. februara do 01. aprila.

U okviru kog budžeta se podnosi projekat?
Projektne ideje finansiraju partnerske kompanije u iznosu od 1000 evra. U tom okviru treba koncipirati ceo projekat.
Postoji mogućnost dodatnog finansiranja iz fondacija ili posebnim dogovorom sa kompanijom – mentorom, međutim podneseni projekti moraju biti u okviru iznosa koji kompanija donira.

Teme u okviru kojih se podnosi predlog projekta:

1. Utičem na održivu ekonomiju!

Napišite projektnu ideju koja predlaže konkretne akcije za motivisanje i podsticanje mladih na aktivnosti kojima će sami sebi stvarati šanse za zapošljavanje i edukaciju srednjoškolaca o poslovnom svetu.
Projektne ideje mogu biti usmerene na neke od sledećih aspekata:

•    Podsticanje i  razvoj preduzetničkog duha i preduzetničkog ambijenta među mladim ljudima.
•    Obuka mladih u osmišljavanju, pokretanju i realizaciji sopstvenog biznisa
•    Obuka srednjoškolaca o biznisu i njihov prvi susret sa poslovnim svetom

2. Utičem na održivost društva!

Napišite projektnu ideju koja predlaže konkretnu akciju kojom se mladi  podstiču da doprinesu edukaciji i socijalizaciji osoba sa invaliditetom i socijalno ugroženih osoba.
Projektne ideje mogu biti usmerene na neke od sledećih aspekata:

•    Projekti usmereni ka edukaciji socijalno ugroženih osoba o ljudskim pravima
•    Projekti koji predlažu konkretne akcije kako mladi mogu da doprinesu socijalizaciji osoba sa invaliditetom
•    Projekti koji pozivaju mlade da ucestvuju u školovanju osoba sa invaliditetom i socijalno ugroženih osoba

3. Utičem na zaštitu životne sredine!

Napišite projektnu ideju koja predlaže konkretne akcije kojom se motivišu i podsticu mladi da razmišljaju i deluju u pravcu povecanja reciklaže, smanjenja otpada i edukacije mladih o energetskoj efikasnosti i primeni novih tehnologija.

Projektne ideje mogu biti usmerene na neke od sledećih aspekata:

•    Projekti usmereni ka edukaciji mladih o  energetskoj efikasnosti i primeni novih tehnologijau lokalnim sredinama
•    Projekti koji predlažu konkretne akcije kako mladi mogu da doprinesu recikliranjui smanjanju otpada u lokalnim sredinama.
•    Projekti koji predlažu konkretne akcije kako mladi mogu da doprinesu energetskoj efikasnosti ulokalnim sredinama.

Najbolje ideje biće finansirane odstrane vodećih kompanija  pri cemu cete ucestvovati u realizaciji svog projekta uz podršku i mentorstvo vodećih kompanija i AIESEC-a!

Ukoliko imate nedoumice ili treba vam savet, obavezno nas kontaktirajte preko kontakt formulara na sajtu.

Projektne ideje (ceo popunjeni projektni paket) slati do 01.04.2010. u 18h na najbolja.ideja.omob@gmail.com . U “subject-u” napisati za koji stub održivosti ste se odlučili. (“Utičem na zaštitu životne sredine”, “Utičem na ekonomski faktor” ili “Utičem na socijalni faktor”).

Pokreni promenu! Na tebi je!

Više informacija možete pronaći ovde, a prijavni formular ovde.

Link