Dozvola za gradnju važi pet godina

Vesti

BEOGRAD – Građevinska dozvola, predlogom izmena Zakona o planiranju i izgradnji, prestaće da važi ukoliko u roku od pet godina ne bude izdata upotrebna dozvola za taj objekat. Izmene zakona, koje će se u četvrtak naći na sednici Vlade, predviđaju da će investitor posle isteka tog roka plaćati porez na imovinu kao da je objekat završen, saznaje “Blic” u Ministarstvu za životnu sredinu i prostorno planiranje.

U Ministarstvu navode da ovom izmenom žele da utiču na to da se započeti objekti završe i upišu u evidenciju nepokretnosti.
– Hoćemo da izbegnemo sve one građevine koje godinama, pa i decenijama, stoje nedovršene. One predstavljaju ruglo, ali i opasnost za građane. Do sada nije bilo zakona na osnovu koga bi se taj objekat srušio ili bar bio naložen nastavak gradnje. Ovo je jedan od načina da se to prevaziđe. Osim toga, želimo da izbegnemo i one ružne situacije kada investitor uzme novac od kupaca za stan u izgradnji koji nikada ne završi ili ga proda duplo – kaže za “Blic” Aleksandra Damnjanović-Petrović, pomoćnik ministra za životnu sredinu i prostorno planiranje.
U predlogu izmena zakona ostaje i smanjenje visine naknade za legalizaciju objekata i do 99 odsto.
– Smanjen je i obim tehničke dokumentacije koju građani moraju da prilože uz zahtev za legalizaciju. Osim toga, proširili smo i listu dokaza koji se prilažu uz zahtev, a koji potvrđuju da su rešeni imovinski-pravni odnosi – navodi ona.
Da bi ostvarila popust, četvoročlana porodica, prema predloženim izmenama zakona, mora da ispuni socijalne uslove, odnosno mora da dokaže da je bespravnom gradnjom trajno rešavala stambeno pitanje, da je najmanje dve godine imala boravište na adresi na kojoj se objekat nalazi i da nema drugu nepokretnost na teritoriji te opštine.